Hoe kan ik inschrijven?

Na een kort interview over het waarom van de interesse zijn volgende zaken nodig :

Volledig ingevulde aanvraag

Drie (3) pasfoto’s

Recent “Bewijs van goed gedrag en zeden” (vanaf 18 jaar)

Copy identiteitskaart

Geldig medisch attest

Stortingen (betalingen) via de rekening 610-3211160-66 met vermelding van naam.

Het lezen van de budocode.

Aanvraag doc. Lees absoluut dit belangrijk doc.

Wanneer ben ik aanvaard als vaste leerling?

De proefperiode duurt ongeveer drie (3) maanden ( 18 trainingen ) .

Tijdens deze periode wordt de interesse en inzet van de leerling bekeken .

Een regelmaat van aanwezigheid , het zich in orde stellen met de basismaterialen en het voldoen van alle financiële verplichtingen zijn een absolute must.

Maar vooral de samenwerking met de andere leerlingen, alsook de eerlijkheid, het getoonde respect en loyaliteit zijn doorslaggevend.

Na deze drie maanden kan men het schoolcurriculum publiekelijk ontvangen wat een aanvaarding betekent in de school. Men kan zijn plaats niet kopen, wel verdienen !

Wat is het lesprogramma van de I.S.D.S.?

In de I.S.D.S. hebben we nooit 2 dezelfde lessen. De inhoud van de les is afhankelijk van de aanwezige leerlingen, hun aantal en de getoonde interesse.

Naast een opwarming, stretching en spierontwikkelende oefeningen tonen we veel aandacht aan de energetische en biomechanische werkingen van het menselijk lichaam.

Ook de afkomst van de aangeleerde systemen zijn van belang om de technieken te vatten in hun context.

In onze school bestuderen we dus volgende 3 delen :

Martial Arts = krijgskunsten (Tao’s, vormen, stijloefeningen)

Martial Sports = gevechtssporten ( sportief sparren, kampen)

Martial Science = wetenschappelijke bestudering van de technieken

Wat is het doel van de I.S.D.S.?

We kunnen stellen dat onze school staat voor “zelfontdekking” (self-discovery). Als leerling wordt er veel aan “ego-handling” gedaan, waarmee we bedoelen dat ieder persoon gaat merken hoe hij of zij eigenlijk in elkaar steekt. Wie ben ik eigenlijk ? Wat zijn mijn mogelijkheden ? Zowel psychisch als fysisch. Door middel van de trainingen en de aanwezigheid van de verschillende energieën die ieder met zich mee brengt, zal eenieder zichzelf gaan (her)ontdekken .

Hoeveel is de leertijd?

Iedere leerling maakt vorderingen op elk zijn eigen tempo. Dit zal grotendeels afhangen van de interesse en/of de motivatie. Ook eventuele fysieke beperkingen kunnen zorgen voor een langere leertijd. Natuurlijk is een regelmatige aanwezigheid gewenst.

Wat met de lijn van afkomst?

Elke leraar zou moeten kunnen bewijzen van waar hij de gebruikte kennis heeft. Iedereen kan de een of andere technieken uitvinden en zeggen “ik heb dat uitgevonden”.

Wel er is niets meer uit te vinden zolang we mensen zijn met twee armen en twee benen. Hierop zijn alle systemen gebaseerd. Wel kunnen er zich andere combinaties voordoen, maar dat is niets nieuws, het komst alleen maar anders over. Dus moet er een soort stamboom na te kijken zijn, die op zijn beurt te controleren is.

CV’s zijn zo vlug in mekaar gezet, veelal met valse info. Velen gebruiken iemands naam om toch maar een link te hebben en te kunnen opvallen.

De naam van de Hoofdlesgever in de I.S.D.S. word nog steeds gebruikt door verschillende personen die zich dan voordoen als ‘afgestudeerde’.

>Wel, op onze website kan je dat allemaal nakijken en verifiëren en zo ontdekken dat er geen enkele persoon is tot op heden die het nieveau heeft verdient van Instrukteur ISDS in de I.S.D.S..

Wat zijn de waarden van de graden in de I.S.D.S.?

Vooreerst de graden… een Graad 1 …. is 1 jaar geldig, een Graad 2 … is 2 jaar geldig, een Graad 3 … is 3 jaar geldig, de sub-levels hebben geen enkele blijvende waarde vanaf het ogenblik men geen regelmatige leerling meer is, dit wil zeggen langer dan de sub-level (1,2 of 3) afwezig. Een Instructeurdiploma/certificaat heeft ook een jaarlijkse vervaldatum, en dit gedurende 5 jaar. Nadien is deze blijvend daar de geschatte leertijd om zover te komen een 20 tal jaren is; dus lang genoeg om er mee bezig te blijven.

Er was een periode in de I.S.D.S. dat er certificaten “apprentice instructor” uit gereikt werden, nl op 29-09-1996, met een vervaldag op 29-09-1997. Dit niveau betekende dat deze personen in opleiding waren om een mogelijke leraarsstatus te bekomen. Dit niveau betekende dus helemaal niet dat ze instructeur werden (zoals een student geneeskunde in zijn doctoraatsjaren komt, die dus nog helemaal geen dokter is). Geen enkele van die (4) personen heeft zijn certificaat kunnen/willen verlengen. Tot op heden is er GEEN ENKELE student uit de I.S.D.S. door gestoten tot het niveau van instructeur/lesgever. Toch zijn er personen die zich deze titel tot op heden ge(mis)bruiken.

En wat is nu de betekenis van die GRADEN......

GRAAD 1....moet alles kunnen doen om te gaan lopen.....

GRAAD 2....moet kunnen blijven staan en zich verdedigen....

GRAAD 3....moet kunnen blijven staan, zich verdedigen en als het moet ook aanvallen en beheersen INSTRUCTEUR....moet de technieken kennen en kunnen EN bekwaam zijn deze door te geven aan anderen....

We werken met sublevels en graden. Indien we trachten een vergelijking te geven met de klassieke gordelverdelingen dan mogen we stellen dat :

SL1 = geel

SL2 = oranje-groen

SL3 = blauw-bruin

Graad 1 = zwart

Graad 2 = 2-3 Dan zwart

Graad 3 = 4-5 Dan zwart

"Instructor" (black color) = toelating eigen school

"Assistent Instructor" (gold color) = directe hoofdassistent in de I.S.D.S.

"Instructor" (gold color) = Hoofdlesgever I.S.D.S.

Waarom zijn er geen gordels?

Eerst even de relatieve waarde van een gordel bespreken. Het is namelijk een blijk van respect aan de stijl van het systeem, welke ook een rijke geschiedenis heeft. Maar dit is vooral in het verre oosten van waarde, daar bij ons de gordels veel te vlug en gemakkelijk behaald (gegeven) worden.

En wat is de waarde ervan? Wel, een veel voorkomend verschijnsel is dat een gevorderde leerling (blauw, bruine gordel) afhaakt van de school door een of ander probleem, meestal rivaliteit tussen de leerling en zijn leraar. Door het opgeven en het aldus niet ‘afstuderen’ bekomen we een leerling met onvolledige kennis. Deze gaat dan op zijn beurt toch een school openen, in dezelfde of een ander systeem(veelal een nieuw ‘uitgevonden’ systeem). Hij draagt dan ook een zwarte gordel, als uitvinder (?!). Zijn leerlingen gaan dus nooit het volledige programma kunnen aanleren, welke op hun beurt, wanneer ze een zwarte gordel behalen, ook geen volledig programma kunnen aanbieden.Het zou te vergelijken zijn met een student tweede doctoraat geneeskunde die er de brui aan geeft, en toch een praktijk begint.

En dan zijn er de systemen die, na een tijdje gordelloos geweest te zijn, plotseling toch een betekenis van gordel krijgen. Een goed voorbeeld is de rage van het “Jeet Kune Do”, de gedachtegang van wijlen Bruce Lee. Vooreerst kan aan deze gedachtegang geen gordel gegeven worden, laat staan dat de ‘vermeende’ leraars zelf plotseling een zwarte gordel omdoen. Deze ‘leraars’ voelen zich misschien voornamer en misschien overtuigender wanneer ze een zwarte gordel kunnen omdoen, anders zouden de eerste leerlingen hun vlugger door hebben. Ze gaan zelfs gordels dragen in het Muay Thai... ze zouden nogal lachen daar in Thailand... Dit noem ik een regelrechte bedriegerij, bedrog in de hoogste graad. Maar hier in België kan dat allemaal, een zwarte gordel kopen en een school openen, met alle gevolgen vandien. Er is zelfs geen controle over wie die ‘leraar’ is, of hij/zij een strafblad heeft, of er een geldig certificaat of diploma is? enz.

Wat heb ik allemaal nodig?

Als basismateriaal hebben we nodig :

Witte gevechtskimono (GI) met witte gordel

Kruisbescherming (schelp) voor de jongens

Kalistokken (2)

Oefenmes (hout , metaal of rubber)

Focusmitt (bokskussen)

Na aanvaarding in de school als vaste leerling (ongeveer na 3 maanden) :

Handprotectie

Beenprotectie

Bokshandschoenen

Mondstuk

Thaipad (schopkussen)

Hoofdbescherming

ALLE materialen mogen aangeschaft worden in volgorde van noodzakelijkheid EN interesse .

De trainingen worden zinvoller wanneer iedereen de nodige materialen heeft.

De Kledij en de "extra's...

het I.S.D.S. reglement stelt :

alle leerlingen tot Eerste Graad ISDS in de I.S.D.S. dragen een witte Gi, met witte Obi (met de eventuele streepjes). Indien gewenst hieronder een witte t-shirt. Willen deze personen de Gi-vest uitdoen dan moet de witte t-shirt het (de) logo(s) van de school bevatten.

Vanaf Eerste Graad ISDS in de I.S.D.S. is het toegelaten om ook "andere" kleuren als bovenstuk te dragen, zolang er maar een referentie-logo op staat waarmee onze school zich verbonden voelt ( Inosanto-FMA Filipino Martial Arts , Inosanto JF JKD Jeet Kune Do , ISDS I.S.D.S. , Thai Boxing (USA Ass.) Muay Thai , WC KF (Sifu Francis Fong Branch) Wing Chun , Machado Branch, Inosanto Academy.)dus hierop geen uitzonderingen, door niemand...

Aldus willen we geen andere logo's zien, noch t-shirts/rachguards/sweatters/...zonder de kenmerken...

Om alle "problemen " te vermijden kan iedereen zich "inspannen" om elkaar te helpen zich te houden aan deze etiquette; een soort "sociale aandachtshulp"....

Maar het is natuurlijk aan de "gevorderden" om het voorbeeld te geven en duidelijke tekens te geven van hoe het allemaal kan/moet zijn..., wat zij ook "vroeger" hebben gevolgd....

Parkpoort - Phillipsite 6, 3000 Leuven

Mechelbaan 604, 2580 Putte


Training sportoase

Maandag

18:30 tot 20:00

Donderdag

18:30 tot 20:00

Training Putte

Dinsdag

19:30 tot 21:30

Donderdag

18:30 tot 20:00

0473 945306