Hoe kan ik inschrijven?

Aanvraag

De aanvraag dient ten minste drie (3) weken op voorhand schriftelijk aangevraagd te worden, samen met het te betalen bedrag ( 10,00 € per sub-level, & 20,00 € per Graad )

Aflegging

Er zal maar één (1) leerling(e) per keer (les) kunnen getest worden.Hij/zij zal in volledig uniform verschijnen en de nodige materialen voorleggen.

Het eerste (theoretische) gedeelte zal afgezonderd schriftelijk afgelegd worden in een max. tijdspanne van 45 min., waarop onmiddelijk het tweede (praktische) gedeelte zal getest worden.

Beoordeling

Het ontbreken van eventuele uniformiteit alsook van benodigde materialen kan resulteren in een negatieve beoordeling bij twijfel.

De te verdienen "extra punten" kunnen resulteren in een positieve beoordeling bij twijfel.

Om vlekkeloos te slagen is een theoretische score van 60% nodig voor elke level, alsook een praktische score van 60% voor elke level.

Met een totale score van

60% voor level 1,

70% level 1 + 60% level 2 voor level 2,

80% level 1 + 70% level 2 + 60% level 3 voor level 3.

Bij een totale score van SL1 + SL2 + SL3 G1 boven de 90% dan kan er onmiddelijk een aanvraag binnengebracht worden om een eerste graads examen af te leggen.

Is deze score hoger dan 85% dan moeten er twee maanden voorbereiding zijn alvorens een aanvraag kan ingediend worden.

Is de score hoger dan 80% dan is de wachttijd 4 maanden. Een eerste graads examen bestaat uit drie delen : theorie - praktische voorstelling van de gevraagde kennis + "sparren".

Het sparren kan maar toegelaten worden bij een score op theorie en praktische voorstelling van min.85% elk

en kan dan doorgaan vanaf de eerstvolgende les (opnieuw aanvragen) en zeker binnen de 3 maanden!.

Exameneisen EERSTE GRAAD ISDS in de I.S.D.S.

Theoretisch examen: X vragen aangepast aan de leerling

Praktische voorstelling van de praktijkvragen, aangepast aan de leerling

Praktische test, keuze uit drie mogelijke testen…

1) 3 min. rechtstaand sparren + 3 min grappling

2) 3 min.conditie + 3 min. rechtstaand sparring + 3 min. grappling

3) 3 min. 10 countdrill + 3 min. rechtstaand sparring + 3 min. grappling

# Inhoud van het rechtstaand sparren:

Keuze van protectie en reglementering is in handen van de leerling. Een minimum van 45 boksen en 30 stampen is vereist.

# Inhoud van het grappling:

Min. drie (3) mogelijke ‘take downs’, alsook het flowen tonen in drie houdgrepen en trachten te eindigen met een poging tot overgave (wurging-armklem)

# Inhoud van de conditie:

10 sit-stand (standing-up-in-base-drill) positieovergangen in flow (L-R), gevolgd door 30 push up’s (benen licht open, handen schouderbreedte, vooruit kijken), om te eindigen met 100 situp’s ( benen opgetrokken-ellebogen tegen knieën) .

# Inhoud van de 10 countdrill:

L shinblock - R cross - L hook - R cross – R knee - R knee - R kick - R kick - L kick - Lkick) en dit twintig maal in flow.

Het magische woord om te stoppen (opgeven) is STOP Er is geen enkel moment waar er een rustperiode is, alleen om protectiematerialen uit te doen.

Bij 1) is de tegenstander Sifu

Bij 2) en 3) wordt de tegenstander door “het lot” aangeduid

Opletten voor...

Steeds ingroeten - mooi taalgebruik - blijf de gevraagde leerstof tonen totdat de examinator tevreden is (blijven flowen) - gebruik waar kan een partner

Parkpoort - Phillipsite 6, 3000 Leuven

Mechelbaan 604, 2580 Putte


Training sportoase

Maandag

18:30 tot 20:00

Donderdag

18:30 tot 20:00

Training Putte

Dinsdag

19:30 tot 21:30

Donderdag

18:30 tot 20:00

0473 945306