Informatie

Verzekeringspapieren

Je kan de verzekeringspapieren downloaden van de website van FROS.

Doelstellingen

De I.S.D.S. en zijn medewerkers zijn van oordeel dat de hedendaagse maatschappij teveel agressie uitstraalt. Het is deze agressie waarmee men moet leren omgaan, en dit op een zo efficient en eenvoudig mogelijke manier.

De I.S.D.S. tracht zijn leerlingen deze eenvoudige maar efficiënte manieren aan te leren d.m.v. o.a. verschillende vechtsystemen, maar ook d.m.v. andere vaardigheden en kennis.
Wij denken hier aan

anatomische begrippen van het menselijk lichaam
fysiologische begrippen van het menselijk lichaam
psychologische begrippen van de mens
biomechanische begrippen
relatie vertrouwen - wantrouwen
houdingsaanpassingen aan de situatie
enz.

De I.S.D.S. is trots op zijn uitspraak dat :
“ we geen club zijn doch een heuse familie, daar waar iedereen ‘iets verder gaat‘ dan dat hij / zij zich / haar ooit zou gewaagd hebben”.
VOORSTELLING

De International Self Defence School (I.S.D.S.) omvat volgende HOOFDSYSTEMEN

Hiernaast zijn er vele SUB-SYSTEMEN die besproken worden, zoals het JUDO, KARATE, SAVATE, WESTERS BOKSEN, SCHERMEN,SHOOTO, BRAZILIAANS JIU JITSU…doch niet als hoofddoel van onze school zijn.

Erkenning

Sinds Maart ’97 is de I.S.D.S. erkend door de FROS (Federatie voor Recreatie en Omni Sporten)(Afdeling BLOSO) en kent de school een nationale erkenning.

Examens en promoties

Examenregelement

Aanvraag
De aanvraag dient ten minste drie (3) weken op voorhand schriftelijk aangevraagd te worden, samen met het te betalen bedrag ( 10,00 € per sub-level, & 20,00 € per Graad )
Aflegging
Er zal maar één (1) leerling(e) per keer (les) kunnen getest worden.Hij/zij zal in volledig uniform verschijnen en de nodige materialen voorleggen.

Het eerste (theoretische) gedeelte zal afgezonderd schriftelijk afgelegd worden in een max. tijdspanne van 45 min., waarop onmiddelijk het tweede (praktische) gedeelte zal getest worden.

Beoordeling
Het ontbreken van eventuele uniformiteit alsook van benodigde materialen kan resulteren in een negatieve beoordeling bij twijfel.

De te verdienen "extra punten" kunnen resulteren in een positieve beoordeling bij twijfel.

Om vlekkeloos te slagen is een theoretische score van 60% nodig voor elke level, alsook een praktische score van 60% voor elke level.
Met een totale score van
60% voor level 1,
70% level 1 + 60% level 2 voor level 2,
80% level 1 + 70% level 2 + 60% level 3 voor level 3.

Een eerste graads examen bestaat uit drie delen : theorie - praktische voorstelling van de gevraagde kennis + "sparren".
Het sparren kan maar toegelaten worden bij een score op theorie en praktische voorstelling van min.85% elk
en kan dan doorgaan vanaf de eerstvolgende les (opnieuw aanvragen) en zeker binnen de 3 maanden!.

Exameneisen EERSTE GRAAD ISDS in de I.S.D.S.

Theoretisch examen: X vragen aangepast aan de leerling

Praktische voorstelling van de praktijkvragen, aangepast aan de leerling

Praktische test, keuze uit drie mogelijke testen…

1) 3 min. rechtstaand sparren + 3 min grappling
2) 3 min.conditie + 3 min. rechtstaand sparring + 3 min. grappling
3) 3 min. 10 countdrill + 3 min. rechtstaand sparring + 3 min. grappling

# Inhoud van het rechtstaand sparren:
Keuze van protectie en reglementering is in handen van de leerling.
Een minimum van 45 boksen en 30 stampen is vereist.

# Inhoud van het grappling:
Min. drie (3) mogelijke ‘take downs’, alsook het flowen tonen in drie houdgrepen en trachten te eindigen met een poging tot overgave (wurging-armklem)

# Inhoud van de conditie:
10 sit-stand (standing-up-in-base-drill) positieovergangen in flow (L-R), gevolgd door 30 push up’s (benen licht open, handen schouderbreedte, vooruit kijken), om te eindigen met 100 situp’s ( benen opgetrokken-ellebogen tegen knieën) .

# Inhoud van de 10 countdrill:
L shinblock - R cross - L hook - R cross – R knee - R knee - R kick - R kick - L kick - Lkick) en dit twintig maal in flow.

Het magische woord om te stoppen (opgeven) is STOP
Er is geen enkel moment waar er een rustperiode is, alleen om protectiematerialen uit te doen.
Bij 1) is de tegenstander Sifu
Bij 2) en 3) wordt de tegenstander door “het lot” aangeduid

Zie ook "uitleg Graden"

Opletten voor...
Steeds ingroeten - mooi taalgebruik - blijf de gevraagde leerstof tonen totdat de examinator tevreden is (blijven flowen) - gebruik waar kan een partner ...

Geschiedenis

Ontstaansgeschiedenis van de ISDS en de I.S.D.S.

Na enkele jaren van bestaan ( K.U.L.-Sportkot 1980-1985 ) is de definitieve vorm van de I.S.D.S. ontstaan in 1987. Toen werden er alleen begrippen van Judo-Karate en Jiu Jitsu aangeleerd. Sinds 1989 kreeg de I.S.D.S. invloeden van het Muay Thai, het Jun Fan Jeet Kune Do, het Kali Escrima Silat en het Wing Chun Kung Fu. Later (1997) kwamen het Shooto en het Braziliaans Jiu Jitsu erbij.

De I.S.D.S. werd gesticht en gecoordineerd door de heer P.Van Vlasselaer, een Licentiaat in de Motorische revalidatie en Kinesitherapie, tevens ook de Hoofdlesgever.
Zijn eerste kontakten met de gevechtsporten waren in 1970 (Judo), gevolgd door Karate (1973), Wing Chun Kung Fu (1977) en Jiu Jitsu (1978). In 1980 (sportkot-K.U.L.) startte hij het ISDS, een mengeling van alle mogelijke verdedigingstechnieken die hij toen beheerstte.
In 1989/1990 werd hij leerling van Guro Dan Inosanto, zelf leerling geweest van Bruce Lee (Jun Fan Jeet Kune Do en de Filipino Martial Arts-Kali Escrima-Silat), Sifu Larry Hartsell (Jeet Kune Do Grappling), Sifu Tim Tackett (Jeet Kune Do), Graciella Casillas (Serrada-Boxing), Cliff Stuart (WAR-Security-shooting), Pendekar Paul de Thouars (Pentjak Silat Bukti Negara), Sifu Francis Fong (Wing Chun Kung Fu) en Master Surachai Sirisute (Muay Thai-Thai Boxing).

Na vele jaren trainen (stages, kampen, IAMA) werd hij Instrukteur in Wing Chun Kung Fu (1993), Instrukteur in de Filipino Martial Arts (1993), Instrukteur in Jun Fan Gung Fu (1993), President of the Thaiboxing Association of Belgium (1991), Advanced Student Shooto (1997).
Sinds 2009 is hij benoemd tot FULL INSTRUCTOR ( diploma is "lifetime') in Jun Fan Gung Fu en de Filipino Martial Arts onder Guro Inosanto.
Sinds 1997 is hij leerling Braziliaans Jiu Jitsu onder de bevoegde leiding van wereldkampioen J.J. Machado.

Tot op de dag van vandaag blijft de heer Van Vlasselaer zich bijscholen en verblijft daarom regelmatig in het buitenland (Frankrijk, Duitsland, VSA).
Alle diplomas kunnen ingekeken worden!

Training

Hoe kan ik inschrijven?

Na een kort interview over het waarom van de interesse zijn volgende zaken nodig :

 • Volledig ingevulde aanvraag
 • Drie (3) pasfoto’s
 • Recent “Bewijs van goed gedrag en zeden” (vanaf 18 jaar)
 • Copy identiteitskaart
 • Geldig medisch attest
  • Stortingen (betalingen) via de rekening 610-3211160-66 met vermelding van naam.
   Lees ook eens de budocode.

BijlageGrootte
isds_aanvraag.pdf1.12 MB
budocode_isds.pdf83.02 KB

Waar zijn er erkende scholen?

Momenteel is er maar één school met erkende instructeurs ISDS.

Sportoase
Phillipssite
3000 Leuven

Wanneer ben ik aanvaard als vaste leerling?

De proefperiode duurt ongeveer drie (3) maanden ( 18 trainingen ) .
Tijdens deze periode wordt de interesse en inzet van de leerling bekeken .

Een regelmaat van aanwezigheid , het zich in orde stellen met de basismaterialen en het voldoen van alle financiële verplichtingen zijn een absolute must.

Maar vooral de samenwerking met de andere leerlingen, alsook de eerlijkheid, het getoonde respect en loyaliteit zijn doorslaggevend.

Na deze drie maanden kan men het schoolcurriculum publiekelijk ontvangen wat een aanvaarding betekent in de school.

Men kan zijn plaats niet kopen, wel verdienen !

Wanneer zijn de lessen?

Maandag
18 u 30 – 20 u 00
vechtsportzaal unit 1
Judo-Shooto-BJJ-Wing Chun Kung Fu-ISDS

Donderdag
18 u 30 – 20 u 00
vechtssportzaal unit 3
FMA-Jun Fan Kickboxing-ISDS-MMA

Wat heb ik allemaal nodig?

Als basismateriaal hebben we nodig :

 • Witte gevechtskimono (GI) met witte gordel
 • Kruisbescherming (schelp) voor de jongens
 • Kalistokken (2)
 • Oefenmes (hout , metaal of rubber)
 • Focusmitt (bokskussen)

Na aanvaarding in de school als vaste leerling (ongeveer na 3 maanden) :

 • Handprotectie
 • Beenprotectie
 • Bokshandschoenen
 • Mondstuk
 • Thaipad (schopkussen)
 • Hoofdbescherming

ALLE materialen mogen aangeschaft worden in volgorde van noodzakelijkheid EN interesse .
De trainingen worden zinvoller wanneer iedereen de nodige materialen heeft.

De Kledij en de "extra's...

.het I.S.D.S. reglement stelt :

alle leerlingen tot Eerste Graad ISDS in de I.S.D.S. dragen een witte Gi, met witte Obi (met de eventuele streepjes). Indien gewenst hieronder een witte t-shirt. Willen deze personen de Gi-vest uitdoen dan moet de witte t-shirt het (de) logo(s) van de school bevatten.

Vanaf Eerste Graad ISDS in de I.S.D.S. is het toegelaten om ook "andere" kleuren als bovenstuk te dragen, zolang er maar een referentie-logo op staat waarmee onze school zich verbonden voelt ( Inosanto-FMA Filipino Martial Arts , Inosanto JF JKD Jeet Kune Do , ISDS I.S.D.S. , Thai Boxing (USA Ass.) Muay Thai , WC KF (Sifu Francis Fong Branch) Wing Chun , Machado Branch, Inosanto Academy.)dus hierop geen uitzonderingen, door niemand...

Aldus willen we geen andere logo's zien, noch t-shirts/rachguards/sweatters/...zonder de kenmerken...

Om alle "problemen " te vermijden kan iedereen zich "inspannen" om elkaar te helpen zich te houden aan deze etiquette; een soort "sociale aandachtshulp"....

Maar het is natuurlijk aan de "gevorderden" om het voorbeeld te geven en duidelijke tekens te geven van hoe het allemaal kan/moet zijn..., wat zij ook "vroeger" hebben gevolgd....

Wat is de betekenis van het schoollogo?

Schoollogo

Vooreerst vinden we 5 aparte logo’s, die staan voor :

>> JUN FAN GUNG FU – JEET KUNE DO

Dit is het denksysteem van wijlen BRUCE LEE, ons aangeleerd door SIFU D.Inosanto, de autoriteit en door Bruce Lee persoonlijk uitgekozen om het JKD door te geven.

>> FILIPINO MARTIAL ARTS

Zijn Filippijnse vechtsystemen uitgevoerd met zowel stokken (lang, kort), wapens (zwaard, mes, dolk), als open hand technieken of andere materialen (sjaal, zweep, touw, revolver, geweer,…). Hierbij hebben we ook een deel MAPHILINDO SILAT.

>> WING CHUN KUNG FU

Is een Chinees systeem, gebaseerd op het ‘centerline principe’ en gemakkelijk uit te voeren zonder enige vorm van kracht. We hebben ook aandacht voor energieoefeningen, Sil Lim Tao, Chi Sao en Mook Jhong technieken.

>> MUAY THAI – THAI BOKSEN

Een systeem waar de aandacht vooral gaat naar het combineren van boksen, stampen in samenhang met het gebruik van de ellebogen en de knieen, alles aangepast aan de straatsituaties.

>> INTENSIVE SELF DEFENCE SYSTEM

Gebaseerd op vele verschillende verdedigingssystemen, steunend op anatomische, fysiologische, psychologische en filosofische begrippen, toepasbaar in onze hedendaagse maatschappij.

Alle systemen komen zowel apart als gemengd aan bod.

Een grote dubbele cirkel is het alles omvattende heelal, de wereld met al zijn verschillende mogelijkheden om verdedigingstechnieken aan te leren.

Een kleine centrale cirkel die U zelve voorstelt , met je eigen systeem, manier van verdedigen.

Eenieder kan trainen volgens zijn/haar eigen niveau en/of interesse.

Wat is het lesprogramma van de I.S.D.S.?

In de I.S.D.S. hebben we nooit 2 dezelfde lessen. De inhoud van de les is afhankelijk van de aanwezige leerlingen, hun aantal en de getoonde interesse.

Naast een opwarming, stretching en spierontwikkelende oefeningen tonen we veel aandacht aan de energetische en biomechanische werkingen van het menselijk lichaam.

Ook de afkomst van de aangeleerde systemen zijn van belang om de technieken te vatten in hun context.

In onze school bestuderen we dus volgende 3 delen :

 1. Martial Arts = krijgskunsten (Tao’s, vormen, stijloefeningen)
 2. Martial Sports = gevechtssporten ( sportief sparren, kampen)
 3. Martial Science = wetenschappelijke bestudering van de technieken

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van de I.S.D.S.?

We kunnen stellen dat onze school staat voor “zelfontdekking” (self-discovery).
Als leerling wordt er veel aan “ego-handling” gedaan, waarmee we bedoelen dat ieder persoon gaat merken hoe hij of zij eigenlijk in elkaar steekt. Wie ben ik eigenlijk ? Wat zijn mijn mogelijkheden ? Zowel psychisch als fysisch.
Door middel van de trainingen en de aanwezigheid van de verschillende energieën die ieder met zich mee brengt, zal eenieder zichzelf gaan (her)ontdekken .

Hoeveel is de leertijd?

Iedere leerling maakt vorderingen op elk zijn eigen tempo. Dit zal grotendeels afhangen van de interesse en/of de motivatie. Ook eventuele fysieke beperkingen kunnen zorgen voor een langere leertijd. Natuurlijk is een regelmatige aanwezigheid gewenst.

Zijn er gordels?

We werken met sublevels en graden. Indien we trachten een vergelijking te geven met de klassieke gordelverdelingen dan mogen we stellen dat :

SL1 = geel

SL2 = oranje-groen

SL3 = blauw-bruin

Graad 1 = zwart

Graad 2 = 2-3 Dan zwart

Graad 3 = 4-5 Dan zwart

En deze laatste kan met 3 verschillende systemen tezamen vergeleken worden.

Hierna komt "Instructor" (black color) = toelating eigen school

Als voorlaatste niveau hebben we "Assistent Instructor" (gold color) = directe hoofdassistent in de I.S.D.S.

Als laatste niveau hebben we "Instructor" (gold color) = Hoofdlesgever I.S.D.S.

Waarom zijn er geen gordels?

Eerst even de relatieve waarde van een gordel bespreken. Het is namelijk een blijk van respect aan de stijl van het systeem, welke ook een rijke geschiedenis heeft. Maar dit is vooral in het verre oosten van waarde, daar bij ons de gordels veel te vlug en gemakkelijk behaald (gegeven) worden.

En wat is de waarde ervan? Wel, een veel voorkomend verschijnsel is dat een gevorderde leerling (blauw, bruine gordel) afhaakt van de school door een of ander probleem, meestal rivaliteit tussen de leerling en zijn leraar. Door het opgeven en het aldus niet ‘afstuderen’ bekomen we een leerling met onvolledige kennis. Deze gaat dan op zijn beurt toch een school openen, in dezelfde of een ander systeem(veelal een nieuw ‘uitgevonden’ systeem). Hij draagt dan ook een zwarte gordel, als uitvinder (?!). Zijn leerlingen gaan dus nooit het volledige programma kunnen aanleren, welke op hun beurt, wanneer ze een zwarte gordel behalen, ook geen volledig programma kunnen aanbieden.Het zou te vergelijken zijn met een student tweede doctoraat geneeskunde die er de brui aan geeft, en toch een praktijk begint.

En dan zijn er de systemen die, na een tijdje gordelloos geweest te zijn, plotseling toch een betekenis van gordel krijgen. Een goed voorbeeld is de rage van het “Jeet Kune Do”, de gedachtegang van wijlen Bruce Lee. Vooreerst kan aan deze gedachtegang geen gordel gegeven worden, laat staan dat de ‘vermeende’ leraars zelf plotseling een zwarte gordel omdoen. Deze ‘leraars’ voelen zich misschien voornamer en misschien overtuigender wanneer ze een zwarte gordel kunnen omdoen, anders zouden de eerste leerlingen hun vlugger door hebben. Ze gaan zelfs gordels dragen in het Muay Thai... ze zouden nogal lachen daar in Thailand... Dit noem ik een regelrechte bedriegerij, bedrog in de hoogste graad. Maar hier in België kan dat allemaal, een zwarte gordel kopen en een school openen, met alle gevolgen vandien. Er is zelfs geen controle over wie die ‘leraar’ is, of hij/zij een strafblad heeft, of er een geldig certificaat of diploma is? enz.

Wat met het “stilvallen” van de leraars?

Inderdaad, vele leraars denken, eenmaal ze een zwarte gordel hebben verworven, dat ze alles kennen. Wel niets is zo, alles staat in evolutie. Wat we daar mee bedoelen is dat eenieder zich hoeft te blijven bijscholen. Indien een arts zich niet constant zou bijscholen, wat zou er dan gebeuren met de gezondheidszorg. Het betreft hier niet alleen het kennen, maar ook het kunnen. Vooreerst hoeft eenieder zich bloot te stellen aan vernieuwingen, nieuwe technieken, inzichten, gebruiken, problemen en eventuele oplossingen. De kennis moet aangepast worden aan de noden van onze tijd. Vroeger was de criminaliteit van een andere grootteorde, problemen hadden andere oplossingen.

Vervolgens is het van belang dat de leraar zich fysisch blijft bijscholen, trainen, voelen. Dus weer leerling zijn. Maar dit laatste is een groot probleem, het ego staat hier in de weg. Het is veel gemakkelijker zichzelf te bombarderen tot de een of andere gordel, dan zich fysisch en intellectueel te laten blootstellen, testen en beoordelen. Men heeft schrik om zijn eigen beperkingen tegen te komen en te ervaren.

Wat met al die personen die ooit eens een zwarte gordel hebben behaald, enkele jaren uit de running zijn, en die dan toch ‘even’ een school openen? Wat blijft ervan over na al die jaren ?

Een gordeldiloma zou moeten een vervaldatum hebben, zodat die leraar verplicht wordt het desbetreffende diploma te vernieuwen. Zo blijft men ‘scherp’ en bij met zijn tijd.

We bedoelen hier vooral de ‘praktische’ stijlen, niet zozeer de traditionele stijlen die al jaren gebaseerd zijn op de oorspronkelijke kennis van zijn stichter.

Natuurlijk speelt de leeftijd hier een rol; er zullen fysieke beperkingen optreden. Maar in de klassieke gevechtsporten is dit niet zo van belang daar die veelal geïnteresseerd zijn in de kunst van de stijl. Daarentegen zijn het de ‘praktische’ systemen , die voornamelijk gericht zijn op prestatie. Die zullen hinder voelen van de leeftijd. Daarom kunnen die geen gordel hanteren, want er komt een dag dat alles niet meer zo goed gaat en men andere oplossingen moet zoeken en vinden om er te komen. Andere technieken en principes zullen zich opdringen, en daarom zal eenieder verschillen . De ene zwarte gordel kan niet hetzelfde zijn als de andere.

Wat met de lijn van afkomst?

Elke leraar zou moeten kunnen bewijzen van waar hij de gebruikte kennis heeft. Iedereen kan de een of andere technieken uitvinden en zeggen “ik heb dat uitgevonden”.
Wel er is niets meer uit te vinden zolang we mensen zijn met twee armen en twee benen. Hierop zijn alle systemen gebaseerd. Wel kunnen er zich andere combinaties voordoen, maar dat is niets nieuws, het komst alleen maar anders over. Dus moet er een soort stamboom na te kijken zijn, die op zijn beurt te controleren is.
CV’s zijn zo vlug in mekaar gezet, veelal met valse info. Velen gebruiken iemands naam om toch maar een link te hebben en te kunnen opvallen.
De naam van de Hoofdlesgever in de I.S.D.S. word nog steeds gebruikt door verschillende personen die zich dan voordoen als ‘afgestudeerde’.
Wel, op onze website kan je dat allemaal nakijken en verifiëren en zo ontdekken dat er geen enkele persoon is tot op heden die het nieveau heeft verdient van Instrukteur ISDS in de I.S.D.S..

Wat zijn de waarden van de graden in de I.S.D.S.?

Vooreerst de graden… een Graad 1 …. is 1 jaar geldig, een Graad 2 … is 2 jaar geldig, een Graad 3 … is 3 jaar geldig, de sub-levels hebben geen enkele blijvende waarde vanaf het ogenblik men geen regelmatige leerling meer is, dit wil zeggen langer dan de sub-level (1,2 of 3) afwezig. Een Instructeurdiploma/certificaat heeft ook een jaarlijkse vervaldatum, en dit gedurende 5 jaar. Nadien is deze blijvend daar de geschatte leertijd om zover te komen een 20 tal jaren is; dus lang genoeg om er mee bezig te blijven.

Er was een periode in de I.S.D.S. dat er certificaten “apprentice instructor” uit gereikt werden, nl op 29-09-1996, met een vervaldag op 29-09-1997. Dit niveau betekende dat deze personen in opleiding waren om een mogelijke leraarsstatus te bekomen. Dit niveau betekende dus helemaal niet dat ze instructeur werden (zoals een student geneeskunde in zijn doctoraatsjaren komt, die dus nog helemaal geen dokter is). Geen enkele van die (4) personen heeft zijn certificaat kunnen/willen verlengen. Tot op heden is er GEEN ENKELE student uit de I.S.D.S. door gestoten tot het niveau van instructeur/lesgever. Toch zijn er personen die zich deze titel tot op heden ge(mis)bruiken.
Een recente lijst van uitgeschreven certificaten vindt je hier.

En wat is nu de betekenis van die GRADEN......

GRAAD 1....moet alles kunnen doen om te gaan lopen.....
GRAAD 2....moet kunnen blijven staan en zich verdedigen....
GRAAD 3....moet kunnen blijven staan, zich verdedigen en als het moet ook aanvallen en beheersen
INSTRUCTEUR....moet de technieken kennen en kunnen EN bekwaam zijn deze door te geven aan anderen....

Wat is de status van de hoofdlesgever in de I.S.D.S.?

Aanvang gevechtsporten 1970

Erkende Apprentice Instructor onder Guro Dan Inosanto sinds 1993

Erkende Associate Instructor onder Guro Dan Inosanto sinds 1998

Erkende Senior Associate Instructor onder Guro Dan Inosanto sinds 2003

Erkende FULL INSTRUCTOR onder Guro Dan Inosanto sinds maart 2009, een diploma dat "lifetime" geldig is.

Tot op heden heeft hij de titel FULL Instructor in “Jun Fan Gung Fu” en de “Filipino Martial Arts”.

Nog steeds gaat hij zich elk jaar bijscholen bij Guro Dan Inosanto (en andere gekende leraars, waaronder Jean Jaques Machado voor het Braziliaans Jiu Jitsu).