Wat betekent I.S.D.S. ?

De International Self Defence School is een instelling die er kan voor zorgen dat een individu zichzelf kan ontplooien in zijn/haar functioneren te midden van anderen, al dan niet in een “agressief” midden.

Het is in de eerste plaats een school…waar je les kan nemen, in diverse systemen van vechtsporten, die kunnen dienen als het “ultieme” zelfverdedigingssysteem op de persoon in kwestie afgestemd.

Het begrip SCHOOL is hier van belang…is dus een plaats waar je dingen kan leren…en die je thuis (buiten de school) kan trainen.
Er wordt dus verondersteld dat er getraind wordt naast het leren.
Dit laatste is blijkbaar niet zo eenvoudig. Tijdsgebrek ? Interesse ? Te lui ? …

Je kan het bekijken als neer de school gaan…waar je ook de les uitgelegd krijgt, nota’s kan nemen…maar dan ook thuis gaan studeren.

Wanneer je de I.S.D.S. niet als school benadert maar veeleer als een club, dan zal je merken dat je leerproces erg langzaam verloopt. Dit waarschijnlijk door de enorme veelheid van theorie-technieken-princiepes. Drie uur per week is veel te weinig om het allemaal getraind te krijgen tijdens de les. DUS…extra studie buiten de school.

Als je JKD wil begrijpen, dan moet je ook die denk en werkwijze volgen…
Absorb what’s useful…reject what’s useles…and…add what is specifically yours.

Succes !

Gerealiseerd met Drupal, een open source content management systeem