Het nut van het alfabet ABC in een aanleringsproces...

Alles....heeft een volgorde, alsook een leerproces.
Door elke noodzakelijke stap (letter) in de goede volgorde aan te leren is het mogelijk om nadien variaties te creëren en te verstaan om zijn doeltreffendheid.

Laten we een "levensfilosofie" aan halen...leer eerst liggen en draaien, alvorens te kruipen, op te staan en te wandelen. Dan kunnen we ook achteraf gaan lopen...
Sla je één van deze stappen over in je trainingsschema (aanleerstadia), en ben je nog niet bekwaam om variaties toe te laten , dan zal je niet tot het desbedoelde eindpunt komen...

Het is dus van groot belang steeds mooi het alfabet, stadia A, dan B, C, D, ....aan te leren en te verstaan om het geheel tot een goed einde te brengen.

Lukt een bepaalde techniek niet, ontleed deze dan door middel van het herhalen van de tussenstappen, en ga op zoek naar de "missing links"...eerst de A dan de B, de C, enz....

Deze gedachtegang is zeer duidelijk bij het grondvechten (BJJ, Shooto,...). Sla je een stap over dan zal het beoogde resultaat veel moeilijker te bereiken zijn, als het al zover komt...

Dus denk eraan....A?B?C?D?E?...

Gerealiseerd met Drupal, een open source content management systeem