Een eerste blogpost

Eindelijk een eerste “BLOG”... dit met de bedoeling van, op een regelmatige wijze, enkele bemerkingen op papier te zetten om “eventuele” misverstanden uit de weg te helpen...

Laten we het nu even hebben over... wat is nu de betekenis van de sublevels, streepjes op de gordels en dit in verband met anciënniteit en respect naar elkaar toe... en het dragen van een zwarte (of andere kleur) van T-shirt...

We dragen allemaal een witte gordel... waarom... ? ... omdat wanneer we in “volle GI” (vest en broek) trainen het gemakkelijker is om de vest toe te houden...
Waarom wit... omdat die als standaardgordel bij de GI zit wanneer we deze aankopen...
Maar die streepjes... ? ... die wijzen op de afgelegde tests die in verhouding staan met de gekende leerstof (allemaal te vinden in het ontvangen curriculum/syllabus). Belangrijk is dat de kennis getest is. Wij doen dit schriftelijk, mondeling en praktisch, voor alle andere aanwezige leerlingen. Het is eigenlijk een “eigen reflexie” op wat we kennen en kunnen.
Des te meer streepjes, des te meer kennis die persoon heeft laten testen. Dus echt laten testen... er kunnen dus wel leerlingen zijn die ook veel kennis hebben, misschien wel meer, maar die zijn dus niet getest, en hebben dus de stap naar “zelfreflexie” (nog) niet genomen. Men kan dus wel denken veel te kennen, maar kan men het ook (re) produceren, “in front of”?

Vergelijkt het met studeren... je kunt wel veel kennen, maar ben je getest (examens)... het hoeft misschien niet voor jou maar is dit wel de juiste instelling? Heb je schrik om “onderuit te gaan”... je eigen ego tegen te komen... te merken dat het toch niet allemaal zo goed gekend is... ? De testen (examens) zijn ook een vergelijkende schaal van kennis. We kunnen (een beetje) een houvast hebben ivm het niveau van kennis.

Er gaan steeds drie “sublevel-streepjes” vooraf aan het “Graads-streepje”. Dit omdat er oorspronkelijk geen sublevels waren, alleen Graadsstrepen. De leerstof is echter erg toegenomen (van 3 pagina’s in 1980 tot momenteel 63!). Om de leerstof een beetje te spreiden werden er dus tussenstappen gecreëerd. (zie ook de hogere studies heden ten dage).

Wanneer de vest uitgelaten wordt dan houden we de gordel (Obi) aangebonden, omdat met het uitdoen van de vest de kennis niet weg is! Maar ook omdat het een “tool” kan zijn om bepaalde technieken uit te voeren.

Leerlingen die getest geweest zijn verdienen dus een zeker (meer) respect om hun durven en waarheid van hun kennis te kunnen, en dit in volgorde van niveau.

Wat met de anciënniteitnorm? Die blijft gelden doch wordt overheerst door het sublevel/graadsysteem. Dit omdat iemand wel langer lid (al dan niet trainend!) kan zijn, doch niet over de nodige kennis bezit naargelang zijn leertijd.

Zijn er nog geen streepjes te zien dan telt gewoon de anciënniteit van lid zijn.

Respect moet /kan men niet eisen...maar wel verdienen, en dit met zelf respectvol naar anderen te zijn...

Wat heeft dit nu als invloed in onze school ?

Uit respect (voor anciënniteit-sublevel-Graad) is er steeds een meerdere aanwezig en hij/zij die aan de top (van verantwoordelijkheid ) staat zal de les leiden (al dan niet met assistentie). Deze persoon heeft dus de volle verantwoordelijkheid en het volle vertrouwen van mij. Indien het geen opgelegde les is (dus bij onverwachte situaties zoals ziekte) dan is die lesgever volledig vrij om zijn/haar les samen te stellen en te geven. Let wel op, alle verantwoordelijk ligt dus bij hem/haar. De verzekering loopt wel door, zeker voor zijn/haar handelingen, maar wanneer er iemand anders (een “lagere” in niveau) op eigen initiatief of met toestemming van de lesgever iets gaat uitleggen/doorgeven dat een slechte afloop kent kan er een “onverantwoordelijke fout” gesteld worden en is er een mogelijk probleem met de verzekering. Dus is het aangeraden van niet te “explosief” te trainen, te rollebollen, laat staan te sparren, want het risico wordt er alleen maar groter door. Er is steeds voldoende leerstof te trainen zonder onnodige risico’s te nemen.
Dus uit respect (voor rang en anciënniteit) blijf nederig en ga nooit op eigen initiatief dingen doen/uitleggen/testen... het is aan de lesgever/ster om die beslissingen te nemen.

De kleuren... wel waarom een witte Gi? Uniformiteit (om een eventuele kakofonie te vermijden) is altijd een eenvoudige oplossing om discussies te vermijden... maar waarom wit en niet blauw-zwart-geel-groen-rose-???-... gewoon om de hygiëne te kunnen aanschouwen... in het verleden waren er al eens leerlingen die gedurende een (te)lange periode (1 x per jaar ?) hun Gi niet in de was deden (moeder ? lief ?), met alle (geur en kleur) gevolgen vandien... Dus wit staat voor netheid. Maar ook omdat de witte Gi de goedkoopste oplossing is en het meest voorhanden.
Waarom vanaf Eerste Graad dan wel kleur (zwart) toegelaten? Omdat deze personen toch al wel de boodschap snappen dat hygiëne toch belangrijk is en dat deze personen regelmatig wassen, of het nu wit of zwart is... dus eigenlijk een privilége van gevorderdheid (wat dus niet alleen staat voor kennis in technieken maar ook voor kennis in sociale omgang).

Er zijn vanaf Eerste Graad verschillende kledij-mogelijkheden (zoals Lies haar short), maar dat kan je wel terug vinden via de www.isds.be

Tot de volgende

Sifu

Gerealiseerd met Drupal, een open source content management systeem