De warme zomer van 2013...

....brengt ons allemaal in de verleiding om "niets "te doen.......maar niet iedereen geeft aan zulke verleidingen toe...gelukkig maar !

Tijdens mijn (drie) wekelijks bezoek aan de fitness kwam ik één van de "devoted" leerlingen toe, aangenaam in het zweet gewerkt.

Naast verschillende vragen en opmerkingen ivm fysieke trainingen kwam een volgende vraag aan bod, namelijk : "wanneer iemand zo goed (qualities see Tao of JKD) wil zijn als Bruce Lee, hoe moet hij dan getraind zijn ? Want bij bestudering van zijn bewegingen is er veelal op te merken dat hij "los komt van de grond" alsook "een doorgedreven schouder-heuprotatie" uitvoert"....

Om deze vraag te beantwoorden moeten we starten van "de Wet van Newton", en die is "F (Force) = m (mass) x a (acceleration). Dit om een lineaire verplaatsing(kracht) te formuleren. Maar deze wet is ook uit te bereiden naar een rotatiekracht. De combinatie van beide geeft veelal een oplossing om (nog "krachtiger" te voorschijn te komen.

De F kan alleen toenemen door...ofwel de massa te laten toenemen (gewicht, spieren)...ofwel de a (versnelling) te laten stijgen . De a , versnelling = v (velocity) x 2, is dus manipulatief, op het moment dat het moet gebeuren...

Dus iemand met een zwaarder gewicht dan wijlen Sijo Bruce, kan eenzelfde kracht verwerven met een tragere versnelling...

Hier moet éénieder van jullie maar eens over filosoferen, en zien wat bij hem/haar past en hoe de nodige "power" kan gecreëerd worden.

Niet te vergeten ...de eerste is de eerste....hoe sterk men ook mag zijn...!!!

Gerealiseerd met Drupal, een open source content management systeem